Anders Wijkman diskuterar "plan D"

Jag fick ett mejl från kristdemokraternas spännande EU-parlamentariker Anders Wijkman.
Han skriver om EU-krisen. Margot Wallström tänker helt rätt när hon lanserar sin "plan D", anser Wijkman men han efterlyser större konkretion.
"Mera debatt och dialog är jättebra. Men det demokratiska underskottet löses inte bara med detta", skriver Wijkman. Han ser tre principiella problem.
"För det första mellanstatligheten, där regeringarna i slutna rum fattar beslut på en rad områden. För det andra den bristande förankringen av olika EU-beslut i de nationella parlamenten. Här borde fördragets förslag om att sända alla nya lagförslag på remiss till parlamenten kunna införas, nej:et i Frankrike och Holland till trots. Det tredje problemet hänger ihop med Kommissionens speciella ställning"
, fortsätter han.
Problemet är inte främst kommissionens stora makt, menar Wijkman, utan dess avstånd till medborgarna. Kommissionen har i realiteten en starkare ställning än ett lands regering. Ändå har medborgarna ingen möjlighet att påverka dess sammansättning eller rösta bort den.
"Ett radikalt alternativ skulle vara att låta parlamentarismen få bestämma fullt ut även på EU-nivå. Det skulle innebära att kommissionen var direkt beroende av majoriteten i Europaparlamentet. Men om så skedde skulle karaktären av samarbetet ändras påtagligt. Vi skulle få en federal stat, något som relativt få medborgare vill ha", fortsätter Wijkman.
I stället föreslår han en medelväg - att låta EU:s medborgare i direktval välja EU-kommissionens ordförande i samband med europaparlamentsvalen.
Samtidigt vill Wijkman stärka parlamentets ställning.
"I dagens globaliserade värld finns det inget alternativ till EU-samarbetet . . . Låt oss hoppas att Frankrikes och Hollands nej är den väckarklocka som får elitens EU att bli medborgarnas EU", avslutar Wijkman.
Jag håller med Anders Wijkman i mycket. EU:s demokratiska underskott måste på allvar rättas till. Den nya konstitutionen var till viss del ett försök att faktiskt stärka medborgarmakten. Det är dags att diskutera vilken sorts demokrati vi vill bygga på europa-nivån.


Kommentarer

hits