Rädda Tvärdrag

De unga socialdemokraternas debattskrift Tvärdrag är hotad. Förbundsstyrelsen föreslår i sitt handlingsprogram för hur SSU:s föreningsidé ska utvecklas att Tvärdrag läggs ner. I stället ska tidskriften bli några sidor inne i medlemstidningen Frihet. Debatten ska sedan leva vidare på internet, är det tänkt.
Jag tror förbundsstyrelsen tänker fel. Är det något som betytt mycket för SSU:s roll i samhälldebatten är det Tvärdrag. Tidningen har varit en värdefull skola för unga skribenter. På Aftonbladets ledarredaktionen är majoriteten av skribenterna gamla "tvärdragsmedarbetare". Tidningen har alltid varit kontroversiell inom SSU och i arbetarrörelsen på grund av sin självständighet. Här har spännande idédebatter förts, ofta med en självkritisk hållning. Så har också tidningen ofta citerats långt utanför arbetarrörelsen.
Det är knappast mindre av fritänkande och frejdig idédebatt som socialdemokratin behöver.
Måtte kongressen ge förbundsstyrelsen bakläxa. Rädda Tvärdrag!


Kommentarer

hits