Rädda Willy Granqvist-utgivningen

Så här på söndagkvällen, fjärde advent, ser jag att jag fått ett mejl från Krister Gustavsson från Willy Granqvist-sällskapet. Jag har i tidigare bloggnotiser skrivit om min favoritpoet.
Nu är den fina utgivningen av Granqvists poesi hotad.

"Lagom till jul fårvi veta att redan kärva tider för lyriken blir ännu kärvare.
Förlaget Ordfront och Lyrikvännen har beslutat lägga ner Lyrikklubben. Att vara huvudbok med en ny volym av Willy Granqvists Samlade skrifter en gång per år i Lyrikklubben (totalt fyra år i rad för de fyra planerade volymerna), med den garanterade upplaga detta betydde, var den ekonomiska stommen i Lejds utgivningsprojekt. Nu försvinner det stödet och utgivningen hotas",
skriver Gustavsson.

Det är dubbelt trist - trist att Lyrikklubben inte ska finnas längre, trist att Granqvist-utgivningen hotas.
Men jag hoppas innerligt att redaktörerna Magnus Ringgren och Krister Gustavsson hittar en annan väg att få ut böckerna.
Kanske kan Granqvist-seminariet på ABF Stockholm 4 maj bli en stödmanifestation?


Kommentarer

hits