LO och Attac i gemensam kamp

I helgen håller fackföreningsrörelsen och globaliseringskritikerna i Attac gemensamt seminarium på Brunnsviks folkhögskola. Det är fjärde gången organisationerna träffas för sommaröverläggningar om hur orättvisor ska kunna bekämpas både nationellt och internationellt.
I år står Tobinskatten, gränslöst fackligt arbete och arbetskraftsinvandring som står på dagordningen.
Läs min kollega Ingvar Perssons utmärkta krönika på dagens ledarsida.
Attac har stöttat Byggnads också i den principiellt viktiga striden om kollektivavtalet vid skolbygget i Vaxholm. Häri ligger ett frö till en ny spännande vänster där fackföreningar och globaliseringsaktivister tillsammans bekämpar hyperkapitalismens rovdrift på människor och miljö.

Kommentarer

hits