Billströmbråket över?

Så har då äntligen socialdemokraternas möte i Stockholm avslutats. Det blev som jag redan klockan 18.45 kunde berätta. Annika Billström sitter kvar och behåller de uppgifter hon har i dag. Däremot breddas ledarskapet i fullmäktigegruppen genom att en ordförande tillsätts och en vice ordförande. Elisabeth Brandt-Ygeman blir ordförande och Berit Kruse blir vice ordförande.
Billström behåller således de tunga posterna såsom ordförande i kommunstyrelsen och finansborgarråd. Hon kommer att som förut sköta förhandlingarna med samarbetspartierna liksom de bilaterala förhandlingarna med oppositionen.
De nyinrättade ordförande- och vice ordförandeposterna ska mer syssla med det interna arbetet - att få ihop borgarrådslaget och att utveckla delaktigheten i fullmäktigegruppen.
Förhoppningsvis kan äntligen krypskyttet mot Annika Billström vara över och huvustadens socialdemokrati ägna sig åt att fortsätta de politiska reformer som utlovats till väljarna.


Kommentarer

hits