Grattis Björn Elmbrant

Radiojournalisten Björn Elmbrant tilldelas fackförbundet STs arbetslivspris 2005.
Elmbrant får priset "för sina förtjänstfulla insatser att under en följd av år energiskt och målmedvetet granskat och analyserat en rad viktiga samhällsfrågor. Han är en av de få som direkt eller indirekt sätter arbetslivet och dess frågor i sitt sammanhang utifrån omvärldshändelser, ekonomi och politik.

Genom sitt författarskap har Björn Elmbrant utifrån olika infallsvinklar tagit sig an både de små och stora demokratifrågorna. Han överbrygger klyftan mellan dagsjournalistiken och den seriösa, vetenskapliga debatten. Hans journalistik är ämnesmässigt överskridande, kunnig och kritisk.

Inte att förglömma Björn Elmbrants otaliga krönikor i radion, där han sätter fokus på en lång rad av för samhället aktuella frågor."

Det är han verkligen värd. Stort grattis, Björn Elmbrant!


Kommentarer

hits