Bekämpa den strukturella rasismen

I dag presenterade diskrimineringsutredaren Paul Lappalainen sin utredning "Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige".
På samma sätt som det finns en könsmaktordning finns en etnisk maktordning i samhället, menar Lappalainen.
Han efterlyser en tydligare antidiskrimineringspolitik och att årliga antidiskrimineringsplaner ska utarbetas inom alla myndigheter. Staten bör vidare införa en klausul mot diskriminering i alla statliga upphandlingar.
Lappalainens utredning är viktig. Den strukturella rasism som finns i det svenska samhället, inte minst på arbetsmarknaden, måste brytas.

Kommentarer

hits