Stäng inte riksdagen

På onsdag ska riksdagens styrelse besluta om ett förslag till ny säkerhetsordning. I förslaget har den lagliga rätten för journalister att vistas i riksdagens lokaler strukits. I stället ska man utarbeta en särskild ordning för just de journalister som brukar bevaka riksdagen. Dessa skulle alltså få någon sorts specialtillstånd att fritt vistas i riksdagen.
Det vore verkligen att diskriminera framförallt landsortens journalister som kanske inte så ofta kan vara på plats i huvudstaden. Dessutom finns det en fara i att låta den politiska makten avgöra vem som ska godkännas som granskare av just den politiska makten.
Måtte förslaget slängas i papperskorgen. Säkerheten måste kunna värnas utan att den för demokratin så viktiga offentligheten och öppenheten går förlorad.

Kommentarer

hits