Greenpeace fällt för terrorbrott

Några greenpeace-aktivister hängde upp en banderoll på huvudkontoret till danska motsvarigheten till LRF i Köpenhamn. De protesterade mot genmodifierad mat.
I går infann sig Lennart Daléus, chef för nordiska Greenpeace, i rättssalen i Danmark.
I dag kom domen: höga böter för själva organisationen Greenpeace.
Det är ett utslag av de nya danska terrorlagarna efter 11 september. Ska nu hädanefter Greenpeace betraktas som en terrororganisation? Ska alla som betalar in medlemsavgiften betraktas som finansiärer av terrorism?
Terrorismen är ett verkligt hot men det är farligt när terrorbekämpningen går ut på att stämpla alla former av protester för terrorism. I dag skriver Aftonbladets ledarsida om kriget mot terrorismen och hoten mot rättssäkerheten.
Vi varnar bland annat för att förslagen i EU:s handlingsplan mot terrorism kommer att slå hårt mot ideella biståndsorganisationers verksamhet.
Jag träffade biståndsminister Carin Jämtin. Hon bedyrade att Sverige bråkar kraftfullt om detta.
Hoppas det visar sig på EU:s toppmöte nästa vecka.


Kommentarer

hits