Kvotera mera

"Dagens mansdominans i näringslivet är inte acceptabel. Utvecklingen mot en jämn könsfördelning går alldeles för långsamt", säger justitieminister Thomas Bodström till TT.
Bodström låter nu en utredare ta fram förslag på hur aktiebolagslagen ska kunna stadga att minst 40 procent av styrelseledamöterna ska vara kvinnor.
Utmärkt. Näringslivet har haft lång tid på sig att bryta mansdominansen men ännu inte lyckats prestera någon förändring.
"Orback, det är lika bra att kasta in handduken och lagstifta om kvotering. Andelen kvinnor i styrelserna har ökat från 15,1 till 16,9 det senaste året. Allt kom av sig när hoten försvann", säger Strix VD Anna Bråkenhielm i Att:ention.
Justitieministern verkar nu gå Bråkenhielm till mötes. Jämställdhetsminister Orback får väl hålla koll på att kvoteringen verkligen genomförs.

Kommentarer

hits