Friskare företag

Carl Bennets presskonferens på Nordic Sea Hotel vid Vasaplan i morse var välbesökt.
Han har tillsammans med försäkringsbolagen Afa och Alecta lyckats samla alla arbetsmarknadens aktörer och de bästa arbetsmiljömedicinska forskarna till ett spännande projekt för ett friskare arbetsliv.
Sverige har liksom många andra västländer oroväckande höga sjuktal. Sjukfrånvaron kostade 170 miljarder under 2003. Det är milt sagt ett gigantiskt samhälleligt och försås mänskligt problem.
Teorierna är många - ett ökat förvandlingstryck i näringslivet, en åldrande besfolkning, attitydförändringar, livstilsfaktorer, sjukskriven i stället för arbetslös, konjunkturen och så vidare.
Bennets projekt väljer att titta på de företag där sjukfrånvaron är låg. Tanken är att forskare ska mejsla ut så kallade friskfaktorer - det kan handla om ledarskap, arbetsmiljö, delaktighet med mera.
Genom den breda uppslutningen - alltifrån Michael Treschow från Svenska Näringsliv till Wanja Lundby-Wedin i LO - ökar möjligheten att hitta någon sorts samsyn där fokus är att skapa arbetsorganisationer som är långsiktigt hållbara.
Det här kommer jag med all säkerhet att skriva mer om på Aftonbladets ledarsida.

Kommentarer

hits