Vad händer inom kyrkan?

Det bloggas en hel del om den pågående prästkampen inom Svenska kyrkan med anledning av kyrkomötets beslut att tillåta en välsignelseakt för homosexuella par. Jag har tidigare skrivit om det motupprop som skapats av präster som är för välsignelseakten.
Bloggaren Marta Axner skriver intressant om den kyrkliga debatten.
Och så har pingstpastor Greens förfärliga predikan avhandlats i Högsta domstolen i dag.
I bland känns det svårt att vara kristen - i synnerhet när den religiösa inskränktheten breder ut sig.Kommentarer

hits