Oron för fågelinfluensan ökar

Rädslan för att fågelinfluensan nu ska sprida sig i Europa tilltar.

"Vi måste vara mentalt förberedda på att flyttfåglar kan ha med sig viruset," säger Ivar Vågsholm, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt till Aftonbladet.
Smittskyddsinstiutet tonar ned farorna.

Socialminister Morgan Johansson deklarerade sin positiva inställning till svensk vaccintillverkning före jul, men hittills har inte så mycket i praktiken skett. Hans utspel har tytt på att han insett att den svenska beredskapen inför en eventuell pandemi inte är tillräckligt god. Nu krävs handling!
Mer om detta på morgondagens ledarsida.
(Se tidigare bloggnotiser om fågelfaran under ämnesrubriken Risksamhället)

Kommentarer

hits