Bono och Pär Nuder mot fattigdomen

Jag skrev för en tid sedan en bloggnotis om att biståndsminister Carin Jämtin undertecknade ett vitt band till stöd för den globala kampanjen för att utrota fattigdomen. Nu har också finansminister Pär Nuder skrivit på mot fattigdomen. I samband med EU:s finansministermöte i Luxemburg passade Nuder på att slå ett slag för kampanjen. Utmärkt.
Sverige är ledande när det gäller biståndet. Däremot finns det en del att göra vad gäller skuldavskrivningsfrågan och rättvis handel. Här har Tony Blair och engelsmännen kommit längre - inte minst i deras Afrika-engagemang.
Kanske kan Nuder lära av Blair?
Global Call to Action against Poverty hör till de mer spännande globala folkrörelserna idag. I Sverige har ungefär 30 organisationer ställt sig bakom den svenska grenen som heter Utrota fattigdomen NU - biståndsorganisationer, kyrkor, fackföreningsrörelsen och ungdomsrörelser. Symbolen för kampanjen är ett vitt band.
Bono och Bob Geldof samlar artisteliten till en sorts "live aid"-manifestation i samband med de rika ländernas G8-möte i Edinburgh 6 juli. Läs mer här.
Måtte EU i sin långtidsbudget se till att biståndslöftena uppfylls.


Kommentarer

hits