Sluta med hemlighetsmakeriet

I kväll träffas EU:s justitieministrar för att diskutera EU:s kamp mot terrorismen.
Den gränslösa terrorn kräver att länderna samordnar och hjälper varandra i kampen för bevarandet av demokratin.
Men det är just demokratin som står på spel. Risken är att terrorkriget först utan hänsyn till mänskliga rättigheter och demokratiska principer. I dag skriver vi på ledarsidan "Sluta smussla om terrorlagar".
Regeringen har nämligen hemligstämplat hela texten som är EU:s förslag till riktlinjer för terrorbekämpningen.
Det är inte rimligt. Terrorlagar som nu införs i land efter land och håller på att bli en gemensam hållning för hela EU måste kunna diskuteras öppet bland medborgarna. Människorättsorganisationer är oroliga över det hårdnande klimatet där de mänskliga rättigheterna ständigt sätts på undantag.

"Öppna dörrarna och ta debatten om de svåra avvägningarna mellan terrorismbekämpning, yttrandefrihet och personlig integritet", avslutar dagens ledare i Aftonbladet.

Måtte justitieminister Thomas Bodström ta oron över den hotade rättssäkerheten på allvar och inte bara kräva hårdare tag i brittisk anda.


Kommentarer

hits