EU tar time out

"När motståndarna till EU-fördraget jublat färdigt finns det några problem att grubbla över. EU:s budget kan falla samman, liksom planerna på utvidgning. Det kan säkert uthärdas. Precis som att unionen får leva vidare med det svår-överskådliga Nicefördraget.", skriver Aftonbladets ledarsida i dag med anledning av EU-krisen.
"Grundfrågorna är andra: Kommer det ur ruinerna av EU-fördraget att resa sig ett unionsbygge baserat på principen "It's all market"? Varför skulle det högerdominerade EU förstärka den sociala dimensionen eller säga nej till tjänstedirektivet? Kommer ett mer anglosaxiskt dominerat EU att utmana USA som det gjorde inför Irakkriget?", fortsätter ledaren.
Lena Hjelm Wallén som var med och förhandlade fram den kritiserade EU-konstitutionen var riktigt bra i radion i morse (P1 morgon, 07.20-sändningen). Hon pekade just på dilemmat med konstitutionens sammanblandning av rent politiskt innehåll och mer konstitutionella delar om röstförfarande och dylikt. Grundlagen borde behandlas för sig och politiken för sig.


Kommentarer

hits