På nytt jobb 1

Thomas Hammarberg, den engagerade och kunnige chefen för Olof Palmes Internationella Centrum, blir ny människorättskommissarie för Europarådet.
Det är bara att gratulera. Han blir den förste svensken på denna post. Uppgiften är att se till att de mänskliga rättigheterna efterföljs i Europarådets 46 medlemsstater. Hammarberg är en stark kritiker av det pågående kriget mot terrorismen och dess kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Nu gäller det att det blir en bra efterträdare till Thomas Hammarberg på Palmecentret. Framförallt måste den viktiga frågan om Israel/Palestinakonflikten fortsätta att föras aktivt därifrån.

Kommentarer

hits