Bibeln eller Darwin?

Den klassiska frågan om tro och vetande ska debatteras i Centrumkyrkan i Sundbyberg på söndag.
Pingstpastor Stanley Sjöberg möter Humanisternas Christer Sturmark. Är det Bibeln eller Darwin som gäller?
Tänk att denna konstlade frågeställning fortfarande upptar människors intresse.

Min farfar, Oskar Klein, som var professor i teoretisk fysik en gång i tiden vid Stockholms universitet debatterade just frågan om tro och vetande med filosofen Ingemar Hedenius på 1950-talet.
Farfar menade att motsatsen religion-vetenskap var konstig. Fysikerna kan förklara mycket, men det finns en gräns för vetandet. Naturvetenskapen kan förklara hur livet uppstod på jorden, men inte varför det hela en gång började...
Det behövs fler språk än vetenskapens för att hantera livets mysterium.
Den som däremot läser Bibeln som om det vore en vetenskaplig avhandling har inte förstått mycket av det religiösa språket.Kommentarer

Postat av: Torgny Tholerus

Att vetenskapligt förklara varför det hela en gång började är enkelt. Det är bara så att vårt universum är en matematisk möjlighet, och alla matematiskt möjliga universa existerar.

Men ett universum kan inte komma i kontakt med ett annat universum, ty ifall de kunde komma i kontakt med varandra, då skulle det inte vara två olika universa, utan då skulle de vara delar av ett och samma universum.

2006-jan-02 @ 16:48:19
URL: http://www.dsv.su.se/~torgny
Postat av: Ullan

Klein:

"Naturvetenskapen kan förklara hur livet uppstod på jorden, men inte varför det hela en gång började..."

Hade 'det hela' - vad som nu åsyftas med detta - en början? Ja, brukar de kristna säga eftersom det är omöjligt att tänka sig att världen har existerat i evighet. Därför måste något ha skapat världen och det något är enligt de kristna Gud (öhh..., varför inte 1237 gudar?) och Gud har existerat i evighet. Hmm, det går alltså inte att tänka sig att världen existerat i evighet men att Gud har gjort det...

Klein igen:
"Det behövs fler språk än vetenskapens för att hantera livets mysterium."

Så är det, ty Klein säger att det är så.

Tholerus:
"Att vetenskapligt förklara varför det hela en gång började är enkelt."

Enkelt? Jojo.

Tholerus igen:
"Det är bara så att vårt universum är en matematisk möjlighet, och alla matematiskt möjliga världar existerar."

Och vilken grund har du för detta påstående? Hur kan du VETA att alla matematiskt möjliga världar EXISTERAR.

2006-jan-03 @ 07:49:33
Postat av: Torgny Tholerus

Svar till Ullan:

Det fiffiga med matematiskt möjliga världar är att de inte behöver existera! Har man vissa lagar och ett visst begynnelsetillstånd i en matematiskt möjlig värld, då kommer vissa saker att hända i denna värld, antingen världen existerar eller inte.

Du kan läsa en mera utförlig beskrivning (på engelska) i kursuppsatsen på min hemsida.

2006-jan-03 @ 10:14:53
URL: http://www.dsv.su.se/~torgny
Postat av: Ullan

Tholerus skriver först:
"... och alla matematiskt möjliga världar existerar."

och sedan:
"Det fiffiga med matematiskt möjliga världar är de inte behöver existera!"

Detta går inte ihop såvida du inte lägger olika innebörd i begreppet 'existera' i de två fallen.

Vi kanske kan säga att vårt universum är en realiserad möjlig matematisk värld. Huruvida andra möjliga matematiska världar är realiserade vet vi givetvis ingenting om eftersom vår erfarenhet är begränsad till vårt universum. Någon kanske nu skulle vilja hävda att vi i likhet med rationalisterna på 1600-1700-talet kan nå kunskap om vad som faktiskt existerar genom att använda vårt förnuft utan att gå vägen förbi empirin, men en sådan spekulativ metafysisk hållning står inte högt i kurs idag.

2006-jan-03 @ 12:25:20
Postat av: M. Ingmarsson

Klein:
"Naturvetenskapen kan förklara hur livet uppstod på jorden, men inte varför det hela en gång började..."

Jag visste inte att man _behövde_ förklara "varför det hela en gång började", men här är ett förslag: en slump?

Dessutom, antar Klein att det finns en anledning. Det kan vara så att det inte finns en anledning...

2006-jan-04 @ 20:54:39
hits