Vad händer med vädret?

Förfärliga bilder från New Orleans i USA. Orkanen Katrina har orsakat en väldig förödelse.
Samtidigt står stora delar av centraleuropa under vatten. I Rumänien har 31 människor dött. Medan det är extrem torka i Spanien och Portugal med stora bränder som följd.

"Den svåra torkan på Iberiska halvön och översvämningarna i Europa är två tecken på att klimatet förändrats.", säger meteorologen Pär Holmgren till Aftonbladet.

Det extrema vädret kommer numera med allt kortare intervall.
Medeltemperaturen ökar på jorden vilket medför drastiska klimatförändringar runtom i världen.
Världens regeringar (nåja nästan alla, men inte Bush-administrationen i USA förstås) har enats om att den viktigaste miljöpolitiska åtgärden är att bekämpa växthusgaserna. Det så kallade Kyoto-protokollet kräver av länderna att kraftigt minska exempelvis koldioxidutsläppen.

Mot bakgrund av detta är det illavarslande att finansminister Pär Nuder nu i budgetförhandlingarna med v och mp driver en betydligt mindre skatteväxling. Var blev statsministerns gröna folkhem av och idén att omställningen till ett energisnålt och miljövänligt samhälle skulle bli nästa stora tillväxtsprång?


Kommentarer

hits